förtroendevald

Nominera till centrala förtroendeuppdrag

Du som är medlem och ägare i OK har möjlighet att nominera ägarombud, ledamöter till regionernas OK-råd, ledamöter till valberedning samt kandidater till styrelsen.

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att leda OK och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet.

Vår nuvarande styrelse hittar du här


Valberedning

Precis som det finns valberedningar till OK-råden finns det också en valberedning som förser ägarombuden med kandidater när styrelsen ska väljas. Valberedningen föreslår också ersättningsnivåer, arvoden och reseersättningar för föreningens alla förtroendevalda, inklusive styrelsen.

Vår nuvarande valberedning hittar du här.


Förtroendevalda revisorer

Förtroendevalda revisorer har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. 


Så går det till

Varje höst har du som medlem möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till det förtroendeuppdrag du tycker passar. Nomineringarna måste vara inskickade senast den 1 januari. Efter 1 januari har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till styrelsen och förtroendevalda revisorer samt endast valberedningskommittén till föreningsstämmans valberedning. Sedan får de 121 medlemmar som valts till ägarombud i uppdrag att välja bland kandidaterna vid föreningsstämman under våren. 

Besök valplattformen för att nominera och rösta