Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Nominera till centrala förtroendeuppdrag

Du som är medlem och ägare i OK har bland annat möjlighet att nominera kandidater till styrelsen, föreningsstämmans valberedning och till förtroendevalda revisorer.

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att leda OK och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Alla medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till och med den 1 januari. Skicka din nominering till: nominera@ok.se

Vår nuvarande styrelse hittar du här

 


Valberedning

Precis som det finns valberedningar till OK-råden finns det också en valberedning som förser ägarombuden med kandidater när styrelsen ska väljas. Valberedningen föreslår också arvoden och reseersättningar för förtroendevalda revisorer och styrelsen. Alla medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till och med den 1 januari. Skicka din nominering till: nominera@ok.se

Vår nuvarande valberedning hittar du här.

 


Förtroendevalda revisorer

Förtroendevalda revisorer har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. Alla medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till och med den 1 januari.
Skicka din nominering till: nominera@ok.se

 


 

Så går det till

Du som medlem har möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till det förtroendeuppdrag du tycker passar. Nomineringarna måste vara inskickade senast den 1 januari. Efter 1 januari har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till styrelsen och förtroendevalda revisorer samt endast valberedningskommittén till föreningsstämmans valberedning. Sedan får de 121 medlemmar som valts till ägarombud i uppdrag att välja bland kandidaterna vid föreningsstämman under våren. Skicka din nominering till: nominera@ok.se