Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Valberedning och valberedningskommitté

Utöver styrelsen och de förtroendevalda som väljs på regional nivå, finns i föreningen också en valberedning för föreningsstämman samt en valberedningskommitté.

Precis som det finns valberedningar till OK-råden, finns det en valberedning som förser föreningsstämmans ledamöter med kandidater då en ny styrelseledamot ska utses. Denna grupp föreslår också stämman ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar för föreningsstämman.

Sammankallande valberedare – föreningsstämma
Denna person leder valberedningens arbete och kallar till valberedarnas möten. Den sammankallande valberedaren äger också utslagsröst i de fall valberedningen inte kan nå majoritet.

  Valberedning 2020/21

  Anders Bergérus
  Anders Bergérus

  Sammankallande
  Ort: Tyresö, Stockholm
  anders.bergerus@lo.se

  Mona Modin Tjulin
  Mona Modin Tjulin

  Ort: Frösön, Jämtland
  monamtjulin@gmail.com

  Gunnar Nilsson
  Gunnar Nilsson

  Ort: Kinna, Västergötland
  14899g.nilsson@telia.com

  Patrik Schinzel
  Patrik Schinzel

  Ort: Stockholm
  patrik.schinzel@kf.se

  Monica Granström
  Monica Granström

  Ort: Vingåker, Södermanland
  monica.granstrom@live.se

  Valberedningskommittén

  OK ekonomisk förening har sedan 2016 en valberedningskommitté, vars uppgift är att bereda förslag till föreningsstämmans valberedning.

  Kommittén ska bestå av två styrelserepresentanter som utses av styrelsen samt två ägarombudsrepresentanter utsedda av föreningsstämman för nästkommande år.

  Ägarombudsrepresentanterna nomineras av ägarombuden via digital nominering och röstning och föreslås sedan för föreningsstämman.

  2020/21

  Ägarombudsrepresentanter:

  • Emil Forsberg
  • Mikael von Krassow

  Styrelserepresentanter:

  • Åsa Holmander
  • Sten-Åke Karlsson