Laxå Pellets

Hållbar energi är ett av OK:s viktigaste områden. Att hålla svenska hem uppvärmda är något som OK har gjort i decennier, i dag främst genom dotterbolaget Laxå Pellets. Varje år säljer bolaget ca 100 000 ton pellets tillverkad av sågspån från svensk gran och tall.

Sågspånet som pelletsen tillverkas av är en restprodukt från skogsavverkning som annars skulle ligga och förmultna i skogen. Att använda pellets bidrar på så sätt till att effektivt bruka skogens värdefulla tillgångar.

Pelletsfabriken ligger i Röfors, ett samhälle i Laxå kommun. Det geografiska läget ger en närhet till större delen av Sveriges befolkning, vilket håller nere både kostnader och utsläpp vid leveranser. I dag säljs en stor del med direktleveranser till svenska konsumenter. Bolaget har ca 5 procent av totalmarknaden men 10 procent av privatmarknaden i Sverige. Samtidigt sker en ökning av pelletsanvändningen i Europa, inte minst i grannlandet Danmark dit Laxå Pellets exporterar en allt större del av sin tillverkning.
 

Många användningsområden för pellets

Användningsområdena för pellets är många, inte bara som uppvärmning av hushåll. I industrin används pellets som ett hållbart alternativ vid alltifrån tillverkning av asfalt, till processånga inom livsmedelsindustri. Under året har det skett en förändring hos medelstora industrier där statliga satsningar som Klimatklivet gör det lönsamt att konvertera bort fossila lösningar som olja och gas till förmån för pellets.

Pelletsen säljs sedan 2014 också till hästägare i form av ströpellets som används i boxar och spiltor i stall runt om i landet. Satsningen har tagits emot väl av kunderna och Laxå Pellets ser en stark tillväxt inom segmentet. Pelletsen beskrivs som mer lättskött och drygare än alternativen vilket också minskar kostnaden.

Effektiv väg mot bättre resultat

Pelletstillverkning är och har länge varit en tuff bransch, men med en rad effektiviseringar och fokuserat säljarbete är Laxå Pellets en av få aktörer på marknaden som lyckats med lönsamheten. Bolaget gjorde i år sitt bästa resultat någonsin. I dag går produktionen på maxkapacitet och företaget ser nu över möjligheter för att kunna öka volymerna i framtiden.

Mer om Laxå Pellets

OK ekonomisk förening äger bolaget till 100 procent. 

2017 omsatte bolaget 151 miljoner kronor och gjorde ett operativt resultat om 3 miljoner kronor.

20 personer är heltidsanställda varav 30 procent är kvinnor.