Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Laxå Pellets

Hållbar energi är ett av OK:s viktigaste områden och att hålla svenska hem uppvärmda är något som OK har gjort i decennier, idag främst genom dotterbolaget Laxå Pellets. Varje år säljer bolaget cirka 75 000 ton pellets tillverkade av sågspån och numera även av kutterspån från svensk gran och tall.

Sågspånet som pelletsen tillverkas av är en restprodukt från skogsavverkning som annars skulle ligga och förmultna i skogen. Numera tillverkar Laxå Pellets även kutterspån från svensk gran och tall. Att använda pellets bidrar på så sätt till att effektivt bruka skogens värdefulla tillgångar.

Pelletsfabriken ligger i Röfors, ett samhälle i Laxå kommun. Det geografiska läget ger en närhet till större delen av Sveriges befolkning, vilket håller nere både kostnader och utsläpp vid leveranser.

Uppsving för pellets i Sverige

Under en tioårsperiod har pelletspriserna sjunkit stadigt på den svenska marknaden, bland annat på grund av en större tillgång än efterfrågan. Så ser det däremot inte ut längre. Fler, inte minst industrier, väljer nu pellets som hållbar energikälla, inte minst industrier, samtidigt som konkurrensen om de råvaror som behövs från skogsindustrin ökat. Med detta som bakgrund, tillsammans med utmanande väderförhållanden med långa snörika vintrar och varma somrar med torka, har pelletspriset stigit med 30 procent på två år och ligger nu i nivå med prisläget 2008/2009.

Lokalt samarbete för stor investering

I takt med att konkurrensen om skogens resurser ökar slöt Laxå Pellets ett långsiktigt avtal med Setra för att säkra råvaruförsörjningen. När Setras sågverk i Hasselfors, beläget i Laxå kommun, nu investerar för att själva börja hyvla plank på plats producerar de dagligen restprodukten kutterspån, som kan användas till just pelletstillverkning.

Varje dag fylls tre lastbilar med släp med kutterspån, motsvarande 15 000 ton årligen, för att transporteras till Laxå Pellets fabrik. För att kunna ta emot och hantera kutterspånen har Laxå Pellets investerat 15 miljoner kronor i anläggningen som tidigare bara hanterade sågspån. Investeringen gör också att produktionen kan hålla en jämnare takt året om, vilket gör verksamheten stabilare.

Laxapellets.se

Ägande
OK ekonomisk förening äger bolaget till 100 procent. 
Omsättning och resultat
2019 omsatte bolaget 140 miljoner kronor och gjorde ett operativt resultat om 5 miljoner kronor.
Anställda
20 personer är heltidsanställda varav 25 procent är kvinnor.