SEKAB

OK är med och äger kemi- och drivmedelsföretaget SEKAB, där SEKAB BioFuels & Chemicals AB tillverkar och säljer etanolbaserade kemikalier och biodrivmedel.

SEKAB är ledande producent i Europa av acetaldehyd och etylacetat med etanol och bioetanol som bas. Ett starkt fokus ligger på att utveckla produktion och marknad för förnybara och bioetanolbaserade kemikalier och drivmedel.

Allt som oftast tillverkas av olja kan med stor klimatnytta istället produceras av förnybart framställd etanol. Spolarvätska, läkemedel, parfymer och rengöringsprodukter är några exempel.

Sekab.com

Ägande
OK ekonomisk förening äger bolaget till 9,9 procent.
Omsättning och resultat
2018 omsatte bolaget 771 miljoner kronor och gjorde ett operativt resultat om 65 miljoner kronor.
Anställda
65 personer är heltidsanställda varav 35 procent är kvinnor.