Vatten och berg

Resultat val av regionala valberedare region 12 Nordöstra Stockholm

Röstningen pågick mellan den 17 februari och den 1 mars 2020. Nedanstående kandidater har valts till regionala valberedare i regionen som framgår ovan.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 17 februari till den 1 mars 2020. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. Detta är första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av regionala valberedare varit digital.
Olof Hansson
Regional valberedare
Christina Hallingström
Regional valberedare
Sven-Olof Johannesson
Regional valberedare
Lars Sundberg
Regional valberedare
Sune Dahlqvist
Regional valberedare