Vägar och vatten

Resultat val av regionala valberedare region 21 Jönköping

Röstningen pågick mellan den 17 februari och den 1 mars 2020. Nedanstående kandidater har valts till regionala valberedare i regionen som framgår ovan.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 17 februari till den 1 mars 2020. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. Detta är första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av regionala valberedare varit digital.
Azra Muranovic Mujagic
Regional valberedare
Lasse Bergdalen
Regional valberedare
Thomas Gustafsson
Regional valberedare