Vatten och berg

Resultat val av regionala valberedare region 26 Norra Skåne

Röstningen pågick mellan den 17 februari och den 1 mars 2020. Nedanstående kandidater har valts till regionala valberedare i regionen som framgår ovan.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 17 februari till den 1 mars 2020. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. Detta är första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av regionala valberedare varit digital.
Lars Olsson
Regional valberedare
Glenn Elversson
Regional valberedare
Lennart Karlsson
Regional valberedare