Vatten och berg

Resultat val av regionala valberedare region 28 Södra Skåne

Röstningen pågick mellan den 17 februari och den 1 mars 2020. Nedanstående kandidater har valts till regionala valberedare i regionen som framgår ovan.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 17 februari till den 1 mars 2020. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. Detta är första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av regionala valberedare varit digital.
Malin Frisk
Regional valberedare
Curt Jacobsson
Regional valberedare
Åke Engdahl
Regional valberedare