Vatten och berg

Resultat val av regionala valberedare region 5 Dalarna

Röstningen pågick mellan den 17 februari och den 1 mars 2020. Nedanstående kandidater har valts till regionala valberedare i regionen som framgår ovan.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 17 februari till den 1 mars 2020. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. Detta är första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av regionala valberedare varit digital.
Tomas Jansson
Regional valberedare
Anders Rosell
Regional valberedare
Anna Perman
Regional valberedare
Peter Törnblom
Regional valberedare
Jan Forsstedt
Regional valberedare