Rapsblomma

Gröna drivmedel del 3 - HVO

I den tredje och sista delen av Gröna drivmedel tittar vi på HVO - som är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja.

HVO är är ett förnybart syntetiskt dieselbränsle med samma kemiska egenskaper som fossil diesel. Skillnaden är att HVO tillverkas genom att olika fetter från till exempel slaktavfall, rester från fiskindustrin och tallolja från papperstillverkning går igenom en raffineringsprocess. Om palmolja används i tillverkningen ska den vara godkänd enligt EU:s certifieringssystem.

HVO kan dels blandas i diesel, dels användas ren som HVO100 istället för dieselbränsle i dieselmotorer. Blandas den i diesel inom ramen för standarden för dieselbränsle behövs inga godkännanden från fordonsindustrin. Säljs den däremot som HVO100 krävs fordonstillverkarens godkännande. 

Tillsammans med Tanka har OKQ8 bäst täckning på HVO100 i hela Sverige och snart kommer drivmedlet att kunna tänkas på närmare 100 tankställen (läs mer här). HVO100 är en hundraprocentig HVO som radikalt minskar dieselbilens koldioxidutsläpp. I april gick Volvo ut med att de flesta av deras dieselbilar tillverkade från 2015 och framåt kan tankas med HVO100.

Glöm inte att kolla med din biltillverkare vad du kan tanka i just din bil.

 

Källor Gröna drivmedel del 1-3:

www.spbi.se

www.energigas.se

www.tankaetanol.nu

www.OKQ8.se