Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Återbäring och ränta

Återbäring 2023                                                                                      

OK Örnsköldsviks stämma den 15 maj 2024 beslutade följande.

50 öre återbäring på drivmedel på bemannad station och 35 öre återbäring på drivmedel på automatstation, samt 3% på övriga återbäringsberättigade köp.

För att kunna dela ut återbäring krävs att det finns ett överskott från den återbäringsgrundande verksamheten. Vad som är återbäringsgrundande bestäms av föreningsstämman som är OK Örnsköldsvik ekonomisk förenings högsta beslutande organ.Räntor

Sparkonto
Återbäringen sätts automatiskt in på medlemmarnas sparkonton så snart beslutet om återbäringens storlek fattats av föreningsstämman. Om inte insatsen är till fullo inbetald, överförs halv återbäringen till insatskontot. För medlem som har stadgade 500 kronor på insatskontot, insätts hela återbäringsbeloppet på sparkonto.

RÄNTEINFORMATION: Räntesatser från 2023-10-02

0,6% ränta
på saldon upp till 3 000 kronor
 
1,0% ränta
på saldon från 3 000,01 till 10 000 kronor
 
1,85% ränta
på saldon från 10 000,01 till 100 000 kronor
 
2,6% ränta
på saldon från 100 000,01 till 500 000 kronor
 
3,25% ränta
på saldon över 500 000 kronor

När en gräns överskrids beräknas den högre räntesatsen på hela det sparade beloppet.

Lagen om insättningsgaranti
Kontohavarens behållning på sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti, enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta betyder att insatta medel kan gå förlorade om din OK-förening går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. OK-föreningens inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Mer information om föreningens verksamhet, finansiella verksamhet och användning av insatta medel, erhålls från respektive förening eller på denna webbplats.

Vill du ta ut pengar från OK Sparkonto?
Kontakta vår medlemsservice på 020-65 65 65.
 

Så här går det till:
Pengarna överförs till medlemmens bankkonto via Swedbanks utbetalnings-system SUS. Banken letar med hjälp av personnumret upp vilket bankkonto pengarna ska sättas in på. Detta fungerar oavsett bank. Utbetalningen når mottagaren 3-4 bankdagar efter utbetalningsdatumet. Om inte banken får någon träff skickas en utbetalningsavi.
Räntebesked
I början av varje år skickar OK Örnsköldsvik ekonomisk förening ut ränte- och saldobesked till privatpersoner som under året har fått minst 100 kronor i räntor från föreningen, samt till alla medlemmar som har sammanlagt 25 kronor eller mer på sina konton vid årets slut. Ränteinkomster på 100 kronor eller mer rapporteras till Skattemyndigheten.
På ränte- och saldobeskedet finns också information om räntor och saldon på OK Servicekonto.

Insatskonto
Medlemmar i OK Örnsköldsvik ekonomiska föreningar har en insats i sin förening. I OK Örnsköldsvik ekonomisk förenings stadgar har fastställts att insatsen skall vara 500 kronor. Det är emellertid inte nödvändigt att betala in denna summa vid inträdet i föreningen. För den som väljer att inte betala insatsen kontant, överförs hälften av återbäringen, samt räntan på insatskont, till insatskontot tills dess hela insatsen inbetalts. Därefter överförs ränta och återbäring till sparkontot.
Ränta på insatskonto 2022: 2,0 %