Organisation

Här hittar du information om föreningens styrelse och ledning.

Styrelsens sammansättning 2020
Mats Landgren, Örnsköldsvik, ordförande
Börje Lindholm, Örnsköldsvik
Annacarin Holmgren, Örnsköldsvik
Tore Gidlund, Domsjö
Gunilla Eklund, Örnsköldsvik
Margitha Sjödin, Bjästa, arbetstagarrepresentant

 

Suppleanter
Marie Norberg, Örnsköldsvik
Bertil Johansson, Domsjö

                                                                                                                                                      

Revisorer
ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB 

 

Valberedning
Claudia Häggström, Örnsköldsvik, sammankallande
Marie Thors, Örnsköldsvik
Bo Lindberg, Arnäsvall

 

VD
Ulf Tjernström, Bonässund