Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Föreningsstämma 2021

Föreningsstämman 2021 - Protokoll och sammanfattning

Den 26 maj var det dags för föreningsstämma i OK ekonomisk förening. På grund av pandemin genomfördes stämman digitalt i år igen, med mycket lyckat resultat. Vid stämman redogjorde även vd Britt Hansson för verksamhetsåret 2020/2021 - en sammanfattning av anförandet finns att läsa i protokollet.

Under stämman röstade ägarombuden bland annat om val av styrelse, där Maryam Yazdanfar valdes in som ny ledamot. Ägarombuden röstade även om ersättningar och arvoden för förtroendevalda samt fattade beslut om återbäringen. De tog också ställning till de olika motioner som medlemmarna inkommit med under året och diskuterade alltifrån återbäringsnivåer till nya medlemsförmåner.


Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

En annan central punkt för årets stämma var antagandet av ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag”, en gemensam kod framtagen för hela Kooperationen. Så här säger Jimmy Jansson, OK ekonomisk förenings styrelseordförande, om antagandet:

”OK ekonomisk förening har på sin stämma nu antagit den kooperativa koden. Vi ser det som ett självklart steg för att utveckla vår förening och vårt arbete med att skapa både medlemsnytta och bidra till en hållbar samhällsomställning. Vår företagsform, där vi äger tillsammans och delar på överskottet, behövs idag mer än någonsin. Med koden som grund blir vi stärkta i vårt arbete att, ihop med annan kooperation, påvisa detta samtidigt som vi blir mer robusta och slagkraftiga som förening”.

OK har varje år sedan 2016 antagit och följt en egen kod för verksamhetsstyrning som kompletterar lagstiftning och andra regler, till exempel föreningens stadgar. Den egna koden har nu ersatts av den nya kooperativa koden. I fortsättningen kommer föreningen, via en årlig styrningsrapport, att rapportera kring de åtta principerna, med en tydlig redovisning och motivering kring hur vi följer koden. Längst ned på sidan kan du läsa mer om koden som bifogad fil.

Val av förtroendevalda

En viktig del vid stämman är att ägarombuden röstar om styrelse, valberedning och revisorer.

Till styrelseordförande valdes:

 • Jimmy Jansson, omval

Följande ledamöter valdes för en period om 1 år som ledamöter i styrelsen:

 • Åsa Magnusson, omval
 • Tomas Norderheim, omval
 • Åsa Holmander, omval
 • Sten-Åke Karlsson, omval
 • Helena Leufstadius, omval
 • Maryam Yazdanfar, nyval

Till förtroendevalda revisorer valdes:

 • Torbjörn Rigemar, omval
 • Lars Backe, omval

Till förtroendevalda revisorssuppleanter valdes:

 • Ann-Sofie Andersson, omval
 • Tomas Holm, omval

Till föreningsstämmans valberedning valdes:

 • Anders Bergérus, Sammankallande, omval
 • Mona Modin Tjulin, omval
 • Gunnar Nilsson, omval
 • Monica Granström, omval
 • Patrik Schinzel, omval
   

Ta gärna del av bilagorna och det sammanställda protokollet nedan för att läsa mer om de beslut och frågor som diskuterades på stämman.

I samband med att föreningsstämman genomfördes och som sommargåva har OK ekonomisk förening valt att skänka 50 000 kr till We Effect och deras gedigna arbete i utvecklingsländer. We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. OK var tillsammans med flertalet andra kooperativa medlemsorganisationer med och grundade organisationen.

 

Protokoll OK ekonomisk förenings Föreningsstämma 2021
Samlade handlingar (inklusive motioner)
Årsredovisningen 2020/21
De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport
Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag
Inkomna frågor och förbättringsförslag till OKQ8
Kort om föreningsstämman

Föreningsstämman äger rum i maj/juni varje år och är högsta beslutande organ. Här beslutar ägarombuden till exempel hur stor återbäringen ska bli, vilka som ska ingå i styrelsen och vilka motioner som ska antas.

Så representeras medlemmarna

På föreningsstämman, där årets viktigaste beslut fattas, representeras OK:s medlemmar av 121 förtroendevalda ägarombud.

För att få en spridning bland ägarombuden, med representanter från hela föreningens geografiska område, väljs ägarombuden i 27 regioner från norr till söder.

Antalet ägarombud per region varierar beroende på antalet medlemmar. Oavsett vilken region man som ägarombud blivit vald i, är uppdraget detsamma – att man företräder hela föreningen och att OK möjliggör hållbar mobilitet och energi för alla.