Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Stämma 2020

Sammanfattning av föreningsstämman 2020

Den 27 maj med fortsättning den 10 juni genomfördes OK ekonomisk förenings föreningsstämma 2020. Till följd av situationen med covid-19 vidtogs försiktighetsåtgärder och stämman genomfördes därför för första gången digitalt.

Vid stämman röstade ägarombuden bland annat om val av styrelseordförande och styrelseledamöter, där två nya ledamöter valdes in. Ägarombuden röstade även om ersättningar och arvoden för förtroendevalda samt fattade beslut om återbäringen. De tog också ställning till de motioner som medlemmarna inkommit med under året. 

I det bifogade protokollet kan du ta del av samtliga beslut stämman fattade.

Återbäring

För de tankningar och köp som föreningens medlemmar gjort hos OKQ8 under 2019 beslutades att ge 20 öre per liter vid bemannade stationer, 5 öre per liter vid obemannade minipris-stationer samt 2 procent på övriga berättigade köp. Dessutom fastslogs 2,5 procent ränta på medlemmarnas insatskapital. Det innebär att medlemmarna uppskattas dela på ca 30 miljoner kronor i återbäring och ränta som skickas ut under de närmsta veckorna. 

Uppdateringar av stadgar och verksamhetskod

Vid stämman fattade ägarombuden beslut om att anta uppdateringar av stadgar och verksamhetskod. De uppdaterade stadgarna börjar dock att gälla först när de registrerats hos Bolagsverket.  

Insamling till We Effect

Föreningen valde i år att skänka 50 000 kronor till We Effect som stämmogåva till deltagarna. Läs gärna mer om We Effects arbete och bidra du med. 

Förtroendevalda

Till styrelseordförande valdes:

 • Jimmy Jansson, omval


Följande ledamöter valdes för en period om 1 år som ledamöter i styrelsen:

 • Åsa Magnusson, omval
 • Tomas Norderheim, omval
 • Sten-Åke Karlsson, omval
 • Åsa Holmander, omval
 • Helena Leufstadius, nyval
 • Tommy Ohlström, nyval

Läs mer om styrelseledamöterna, deras erfarenhet och deras uppdrag


Till förtroendevalda revisorer valdes:

 • Lars Backe, omval
 • Torbjörn Rigemar, omval


Till förtroendevalda revisorssuppleanter valdes:

 • Tomas Holm, omval
 • Ann-Sofie Andersson, omval


Till föreningsstämmans valberedning valdes:

 • Anders Bergérus, (sammankallande) omval
 • Mona Modin Tjulin, omval
 • Gunnar Nilsson, omval
 • Monica Granström, omval
 • Patrik Schinzel, nyval


Till valberedningskommittén valdes:

 • Emil Forsberg, omval
 • Mikael von Krassow, omval
Kort om föreningsstämman

Föreningsstämman äger rum i maj/juni varje år och är högsta beslutande organ. Här beslutar ägarombuden till exempel hur stor återbäringen ska bli, vilka som ska ingå i styrelsen och vilka motioner som ska antas.

Så representeras medlemmarna

På föreningsstämman, där årets viktigaste beslut fattas, representeras OK:s medlemmar av 121 förtroendevalda ägarombud.

För att få en spridning bland ägarombuden, med representanter från hela föreningens geografiska område, väljs ägarombuden i 27 regioner från norr till söder.

Antalet ägarombud per region varierar beroende på antalet medlemmar. Oavsett vilken region man som ägarombud blivit vald i, är uppdraget detsamma – att man företräder hela föreningen och att OK möjliggör hållbar mobilitet och energi för alla.