Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Styrelse

Styrelsen i OK ekonomisk förening har som uppdrag att leda OK i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar beslut om via sina ägarombud på föreningsstämman.

 

Styrelsens arvoden
Styrelsens arvoden föreslås av den centrala valberedningen och beslutas av ägarombuden vid föreningsstämman varje år. 
Jimmy Jansson, styrelseordförande OK ekonomisk förening.
Jimmy Jansson
Ordförande

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges kommuner och regioners beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Åsa Holmander, styrelseledamot OK ekonomisk förening.
Åsa Holmander
Ledamot

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och styrelseledamot i HSB Malmö ek för, Sundsfastigheter AB, HSB Brf Sundsterrassen. Tidigare verksam inom branscherna it-, energi- och telekom. Har bland annat haft roller som marknads-, försäljnings- och konsultchef samt vd.

Tomas Norderheim, styrelseledamot OK ekonomisk förening.
Tomas Norderheim
Ledamot

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Tjänstepension AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i Svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Helena Leufstadius, styrelseledamot OK ekonomisk förening.
Helena Leufstadius
Ledamot

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2020
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare vd Svensk Kollektivtrafik, SWECO senior kollektivtrafikexpert, marknadsområdeschef Bohustrafiken, vd Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, vd Styrsöbolaget.

Maryam Yazdanfar, styrelseledamot OK ekonomisk förening.
Maryam Yazdanfar
Ledamot

Född: 1980
Inträde i styrelsen: 2021
Erfarenhet och uppdrag: Organisationskonsult i eget bolag. Tidigare bland annat riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet samt kommunikationschef och etableringschef på Nobina.

Agneta Olsson, styrelseledamot OK ekonomisk förening.
Agneta Olsson
Ledamot

Född: 1968
Utbildning: Marknadsekonom DIHM samt Internationell Ekonomi på Handels i Göteborg. Styrelseutbildad via Styrelseakademin. UGL - Försvarshögskolans ledarskapsutbildning.
Erfarenhet och uppdrag: Grundare och vd Chair Management. Styrelseuppdrag i bl.a Security Solution, Stjärnägg, Newbody. Tidigare vd på Almi Väst, Cult design samt global marknadschef och innovationsansvarig på Santa Maria, Ridderheims och Falbygdens samt försäljnings- och marknadschef Coop. Författare till boken Extern VD - så lyckas du.

Ibrahim Baylan, styrelseledamot OK ekonomisk förening.
Ibrahim Baylan
Ledamot

Född: 1972
Nuvarande uppdrag: Driver egen konsultverksamhet, rådgivare på EIT InnoEnergy.
Erfarenhet och uppdrag: näringsminister 2019-2021, samordningsminister 2016-2019, energiminister 2014-2019, partisekreterare (S) 2009-2011, riksdagsledamot 2006-2021, skolminister 2004-2006, ombudsman HTF Västerbotten 2001-2004.

Marit Landegren, styrelseledamot OK ekonomisk förening.
Marit Landegren
Arbetstagarrepresentant

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2015
Erfarenhet och uppdrag: Shop Planning Assistant, Shop & Categories Sverige på OKQ8. Tidigare bland annat säljchef på flera OKQ8-stationer i Stockholmsområdet och utbildare OK Affärsskola.