Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Styrelse

Styrelsen i OK ekonomisk förening har som uppdrag att leda OK i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar beslut om via sina ägarombud på föreningsstämman.

 

Jimmy Jansson
Jimmy Jansson
Ordförande

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Åsa Magnusson
Åsa Magnusson
Vice ordförande

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets, Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg. Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige och Cloetta Choklad.

Sten-Åke Karlsson
Sten-Åke Karlsson
Ledamot

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71, Huskvarna Folkets Park och Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam Sak samt ordförande för Folksam Saks revisionsutskott.

Åsa Holmander
Åsa Holmander
Ledamot

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och styrelseledamot i HSB Malmö ek för, Sundsfastigheter AB, HSB Brf Sundsterrassen. Tidigare verksam inom branscherna It-, energi- och telekom. Har bland annat haft roller som marknads-, försäljnings- och konsultchef samt vd.

Tomas Norderheim
Tomas Norderheim
Ledamot

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Livförsäkring AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Helena Leufstadius
Helena Leufstadius
Ledamot

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2020
Erfarenhet och uppdrag: Vd Svensk Kollektivtrafik. Tidigare SWECO Senior kollektivtrafikexpert, Marknadsområdeschef Bohustrafiken, vd Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, vd Styrsöbolaget.

Marit Landegren
Marit Landegren
Arbetstagarrepresentant

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2015
Erfarenhet och uppdrag: Shop Planning Assistant, Shop & Categories Sverige på OKQ8. Tidigare bland annat säljchef på flera OKQ8-stationer i Stockholmsområdet och utbildare OK Affärsskola.

Styrelsens arvoden

Styrelsens arvoden föreslås av den centrala valberedningen och beslutas av ägarombuden vid föreningsstämman varje år.