Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Styrelse

Styrelsen i OK ekonomisk förening har som uppdrag att leda OK i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar beslut om via sina ägarombud på föreningsstämman.

 

Styrelsens arvoden
Styrelsens arvoden föreslås av den centrala valberedningen och beslutas av ägarombuden vid föreningsstämman varje år. 
Jimmy Jansson
Jimmy Jansson
Ordförande

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Åsa Magnusson
Åsa Magnusson
Vice ordförande

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets, Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg. Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige och Cloetta Choklad.

Sten-Åke Karlsson
Sten-Åke Karlsson
Ledamot

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71, Huskvarna Folkets Park och Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam Sak samt ordförande för Folksam Saks revisionsutskott.

Åsa Holmander
Åsa Holmander
Ledamot

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och styrelseledamot i HSB Malmö ek för, Sundsfastigheter AB, HSB Brf Sundsterrassen. Tidigare verksam inom branscherna It-, energi- och telekom. Har bland annat haft roller som marknads-, försäljnings- och konsultchef samt vd.

Tomas Norderheim
Tomas Norderheim
Ledamot

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Tjänstepension AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Helena
Helena Leufstadius
Ledamot

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2020
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare Vd Svensk Kollektivtrafik, SWECO Senior kollektivtrafikexpert, Marknadsområdeschef Bohustrafiken, vd Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, vd Styrsöbolaget.

Maryam
Maryam Yazdanfar
Ledamot

Född: 1980
Inträde i styrelsen: 2021
Erfarenhet och uppdrag: Organisationskonsult i eget bolag. Tidigare bland annat riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet samt kommunikationschef och etableringschef på Nobina.

Marit Landegren
Marit Landegren
Arbetstagarrepresentant

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2015
Erfarenhet och uppdrag: Shop Planning Assistant, Shop & Categories Sverige på OKQ8. Tidigare bland annat säljchef på flera OKQ8-stationer i Stockholmsområdet och utbildare OK Affärsskola.