Styrelse

Styrelsen i OK ekonomisk förening har som uppdrag att leda OK i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar beslut om via sina ägarombud på föreningsstämman.

 

Jimmy Jansson
Jimmy Jansson
Ordförande

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för tillväxt och regional utveckling , Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Åsa Magnusson
Åsa Magnusson
Vice ordförande

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets AB, Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg AB. Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige AB och Cloetta Choklad AB.

Roger Bolander
Roger Bolander
Ledamot

Född: 1958
Inträde i styrelsen: 2016
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare bland annat General Manager för Sony Ericsson i Norden, Östeuropa, Ryssland och Turkiet samt försäljningschef på Coca-Cola Company och sverigechef på Walt Disney Company. 

Sten-Åke Karlsson
Sten-Åke Karlsson
Ledamot

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71 och Huskvarna Folkets Park samt Ordförande Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam sak samt ordförande i Folksams saks revisionsutskott.

Tomas Norderheim
Tomas Norderheim
Ledamot

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Livförsäkring AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Åsa Holmander
Åsa Holmander
Ledamot

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och ledamot i HSB Brf Sundsterrassens styrelse. Tidigare verksam inom branscherna IT-,energi-, och telekom. Har bland annat haft roller som marknadschef, försäljningschef, vd och konsultchef. 

Yvonne Nygårds
Yvonne Nygårds
Ledamot

Född: 1968
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Andre ordförande i Fastighetsanställdas förbund och styrelseledamot i bland annat AFA Livförsäkringsbolag. Tidigare bland annat ledamot i kommunfullmäktige i Falu Kommun.

Marit Landegren
Marit Landegren
Arbetstagarrepresentant

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2015
Erfarenhet och uppdrag: Shop Planning Assistant, Shop & Categories Sverige på OKQ8. Tidigare bland annat säljchef på flera OKQ8-stationer i Stockholmsområdet och utbildare OK Affärsskola.

Styrelsens arvoden

Styrelsens arvoden föreslås av den centrala valberedningen och beslutas av ägarombuden vid föreningsstämman varje år.