Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Återvinning av bensingas

Återvinning av bensingas

En smart muff på tankmunstycket gjorde det möjligt att återvinna de farliga bensinångorna till bensin igen. Och Göteborg var först i hela Europa.

I slutet av 1980-talet började OK att satsa på ett återföringssystem av bensinångor vid tankning på bensinmackarna. I en artikel i OK Nytt 7/89 beskriver Odd Loryd det nya sättet att tanka:

Systemet fungerar så att en gummimuff sitter på tankmunstycket och sluter tätt kring bilens tankrör. Rätt använd slipper praktiskt taget inga bensinångor ut. Bensinångorna återförs till bensincisternen, via en extra slang. När tankbilen kommer och fyller på bensin tömmer man samtidigt cisternen på bensinångorna. Vid oljedepån omvandlas sedan ångorna åter till bensin.

Återföringssystemet innebär att bensingas kan återomvandlas till bensin igen vilket gör processen både ekonomisk och miljövänlig. Varje kubikmeter gas motsvarar en och en halv liter bensin. I bensinångorna finns kolväten, som till exempel bensen och alkener som är skadliga för både miljön och hälsan. Mätningar har visat att användandet av återföringssystem vid tankning påtagligt minskar risken att inandas farliga bensinångor. En bilist som tankar med muff får i sig endast en hundradel av de farliga ämnena jämfört med en bilist som tankar på en station utan muff.

Göteborg först i Europa

Göteborg var först ut i satsningen på tankmuffar på bensinstationerna. Göteborgs stad hade i flera år varit medvetna om de stora luftföroreningarna i Göteborg och speciellt då på Hisingen som var av central betydelse för bensinimport och distribution. Redan 1986 fick OK-stationen vid Slottsskogen tankmuffar installerade. OK och Göteborg blev på så sätt först i Europa med gasåterföringssystemet. Professor Göran Petersson vid Chalmers menar att gasåterföringssystemet också innebar en ekonomisk satsning som gjorde att branschen ställde sig tveksamma till att införa tankmuffen på sina bensinstationer:

Relativt tidigt beslutade OK Västra Sverige att satsa på återföring kopplad till miljö- och hälsoprofilering. Statoil följde snart efter. Branschorganisationen Petroleuminstitutets linje blev i stället nej till återföring vid tankning av bilen.

Men införandet av återföringssystem var redan påbörjat och det gick inte att stå emot utvecklingen. De skärpta kraven på miljö och hälsa och risken att förlora kunder till bensinstationer som redan infört återvinningssystemet gjorde att bensinbranschen fick ompröva sitt nej.

Ångor blir bensin

Tankmuffen är bara en liten del i gasåterföringssystemet. En extra slang kopplad till munstycket gör att bensinångorna återförs till bensincisternen. När tankbilen kommer och fyller på bensin tömmer man samtidigt cisternen på bensinångorna. Vid oljedepåerna omvandlas sedan ångorna åter till bensin.

Så tidigt som 1975 hade OK försökt att ta till vara på förångad bensin. Redan när Scanraff byggdes under början av 1970-talet så skapades anläggningen utan den så kallade "eviga lågan" som brukar vara raffinaderiers kännemärke. Överskottgasen återanvändes istället för raffinaderiets eget energibehov.

Redan 1982 började OK experimentera med så kallade flytande tak på sina depåcisterner för att förhindra utsläpp av bensingasångor. Flytande tak innebär att det finns ett lock på bensinen som sänks i takt med att den töms ur cisternen. Det hindrar att bensinen förångas till gas i cisternens luftfyllda del. Flytande tak installerades på depåerna i Luleå, Holmsund, Skelleftehamn, Norrköping, Gävle och Sundsvall. Och senare, 1983, på depåerna i Malmö, Karlshamn, Karlstad och Visby. Med flytande tak minskades OKs utsläpp av bensinångor med 1 100 kubikmeter per år.
 

Principskiss över gasåterföringssystem

Återvinning av besningas

Skiss över hur ett gasåterföringssystem fungerar.

Gasåterviningsanläggning

Gasåtervinningsanläggning

En gasåtervinningsanläggning med sitt karaktäristiska tvättorn.

Om artikelförfattaren

Artikeln är skriven av Jenny Stendahl som är fil. mag i historia och arkivarie vid Centrum för Näringslivshistoria.