Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Bättre hälsa

Bättre hälsa med alkylatbensin

När OK 1988 lanserade alkylatbensin var det ett stort steg för att ge alla som arbetar med motorsågar en betydligt bättre hälsa.

År 1988 lanserade OK en helt ny alkylatbensin för skogsarbetare för att försöka få bukt med de hälsoproblem de ådrog sig när de använde den gamla bensinen. Tidigare hade skogsarbetare klagat på bland annat irritation i näsa, ögon och svalg, hosta, andnöd, huvudvärk och allergier. Problemen berodde på avgaserna från motorsågarna och röjsågarna som den gamla bensinen gav upphov till. En undersökning gjord av Arbetsmiljöinstitutet i Umeå pekade på denna problematik men med den nya bensinen visade skogsarbetarna bättre hälsa.

I alkylatbensinen har många hälsofarliga ämnen tagits bort eller minskats kraftigt. Det farliga och cancerframkallande bensenet är borta, det är också allt bly och nästan all svavel, vilket gör den miljövänligare än den tidigare använda bensinen. Den är mindre flyktig än standardbensin vilket ger ett minimum av kolväteångor och minskar risken för ånglås i förgasaren. Ångtrycket är också mycket lägre för att minska ångbildning vid hanteringen. Bensinen innehåller inga oxygenater eller krackade komponenter och man har dessutom tagit bort de omättade kolvätena. Inte heller aromaterna, som påverkar nervsystemet vid inandning och irriterar hud och ögon, finns kvar i alkylatbensinen, som tillverkas av de ångor som bildas när man tillverkar normal bensin.

Alla överens om den nya bensinen

Bakom framtagandet av bensinen låg fack, arbetsgivare, motorsågstillverkare och OK Petroleum, vilket skedde under bred enighet.

År 1993 lanserades "motorsågsbensinen" under namnet Ultima och blev då tillgänglig för OKs alla kunder. Den såldes i trelitersförpackningar och marknadsfördes som gräsklipparbensin, men kunde med framgång användas till mindre båtmotorer, röjsågar, trimmare med mera.