Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Motionsdatabas

Här publiceras motioner som behandlats av föreningsstämman och förslag som behandlats av OKQ8.

Motioner är förslag som medlemmar skrivit och som kan behandlas av föreningsstämman.

Förslag är frågeställningar som berör OKQ8:s verksamhet och som föreningsstämman inte kan besluta om.

För tillfället finns motioner och förslag från 2019 inlagt i databasen.

År Nr Rubrik Kategori Typ
2023 23 M 23 – OK och OKQ8 Övrigt Motion
2023 22 M 22 – DET EKONOMISKA ÖVERSKOTTET Återbäring Motion
2023 21 M 21 – ATT VÄRNA OM OK-FÖRLAGET FÖR FRAMTIDEN Övrigt Motion
2023 20 M 20 – ÖKA MÅNGFALDEN BLAND DE FÖRTROENDEVALDA Demokrati Motion
2023 19 M 19 – MEDLEMSHELGER, FOKUS FÖR FÖRENINGENS STÖD TILL REGIONERNAS MEDLEMSAKTIVITETER OCH MEDLEMMARS DELAKTIGHET Övrigt Motion
2023 18 M 18 – MACKEN EN DEL AV DET LOKALA SAMHÄLLET Övrigt Motion
2023 17 OK ekonomisk förening – Föreningsstämma 2023 47 M 17 – INFORMATION VID RÖSTNING Demokrati Motion
2023 16 M 16 – VETA VILKA MEDLEMMAR SOM FINNS I ENS NÄRHET Övrigt Motion
2023 15 M 15 – MOTION OK:S HEMSIDA GÄLLANDE FÖRTROENDEVALDA Demokrati Motion
2023 14 M 14 – EN LIKVÄRDIG ERSÄTTNING UTAN ATT FÖRLORA PENSION ELLER ANDRA KOLLEKTIVAVTALADE FÖRMÅNER Övrigt Motion
2023 13 M 13 – MOTION GÄLLANDE UTBILDNING AV OKQ8:S STATIONSPERSONAL Övrigt Motion
2023 12 M 12 – STÖD FÖR ETT MODERNT KREDITKORT Medlemsnytta Motion
2023 11 M 11 – ÄGAROMBUD AVGÅR EFTER FÖRENINGSSTÄMMAN Demokrati Motion
2023 10 40 OK ekonomisk förening – Föreningsstämma 2023 M 10 – UPPDRAGET ÄGAROMBUD UPPHÖRANDE VID VISSA VAL ELLER ANSTÄLLNING I FÖRENINGEN Demokrati Motion
2023 9 M 9 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – NOMINERINGSTIDER Demokrati Motion
2023 7 M 7 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – FÖRTYDLIGANDE AV UPPDRAGET AV REGIONERNAS OK-RÅD Demokrati Motion
2023 6 M 6 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – STRATEGIER FÖR EN GOD VERKSAMHET Demokrati Motion
2023 5 M 5 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – DIGITALT FÖRST VID BÅDE FYSISKA OCH DIGITALA FÖRENINGSSTÄMMOR Demokrati Motion
2023 8 M 8 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – ÄGAROMBUDENS MÖJLIGHET ATT BEREDA NATIONELLA VAL Demokrati Motion
2023 4 M 4 – FÖRSLAG TILL REVIDERING AV STADGARNA – EN MAJORITET AV STÄMMANS UTSEDDA LEDAMÖTER BÖR STYRA VALBEREDNINGSKOMMITTÉN Demokrati Motion