Medlemsorganisation

OK ekonomisk förening ägs av cirka 700 000 medlemmar som tillsammans tar beslut om föreningens framtid. Att alla medlemmar ska ha samma möjlighet att vara med och påverka är en av kooperationens grundstenar.

På föreningsstämman, där årets viktigaste beslut fattas, representeras OK:s medlemmar av 121 förtroendevalda ägarombud. För att få en spridning bland ägarombuden, med representanter från hela föreningens geografiska område, anordnas regionstämmor i 27 regioner från norr till söder.

Antalet ägarombud per region varierar beroende på antalet medlemmar. Oavsett vilken region man som ägarombud blivit vald i, är uppdraget detsamma – att verka för en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning som gynnar alla föreningens medlemmar.

 

Medlemmar och ägarombud 2019/20 
 

  Region Medlemmar Ägarombud 
1 Jämtland/Härjedalen 22 241 4
2 Västernorrland 36 185 7
3 Hälsingland 22 436 4
5 Dalarna 50 367 9
6 Gästrikland 21 100 4
7 Uppland 31 155 6
8 Västmanland 33 359 6
9 Örebro 25 409 5
10 Södermanland 27 073 5
11 Nordvästra Stockholm 38 526 7
12 Nordöstra Stockholm 24 978 4
13 Sydöstra Stockholm 28 049 5
14 Stockholm 71 206 10
15 Sydvästra Stockholm 33 179 6
16 Östergötland 36 204 7
17 Skaraborg 15 483 3
18 Fyrstad 21 801 4
19 Göteborg 29 136 5
20 Södra Älvsborg 9 949 2
21 Jönköping 13 623 2
22 Gotland 5 491 1
23 Kalmar 9 378 2
24 Kronoberg 7 775 1
25 Halland 8 541 2
26 Norra Skåne 18 004 3
27 Blekinge 9 082 2
28 Södra Skåne 27 571 5
  Övriga 21 898  
  Totalt 699 159 121

 

Karta medlemsorganisation