Bild
Nästa artikel
Medlemsorganisation

Medlemsorganisation

OK ekonomisk förening ägs av cirka 710 000 medlemmar som tillsammans tar beslut om föreningens framtid. Att alla medlemmar ska ha samma möjlighet att vara med och påverka är en av kooperationens grundstenar.

På föreningsstämman, där årets viktigaste beslut fattas, representeras OK:s medlemmar av 121 förtroendevalda ägarombud. För att få en spridning bland ägarombuden, med representanter från hela föreningens geografiska område, anordnas regionstämmor i 27 regioner från norr till söder.

Antalet ägarombud per region varierar beroende på antalet medlemmar. Oavsett vilken region man som ägarombud blivit vald i, är uppdraget detsamma – att verka för en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning som gynnar alla föreningens medlemmar.

Medlemmar och ägarombud 2018/19 
 

Region Medlemmar Ägarombud 
Jämtland/Härjedalen 24185 4
Västernorrland 37300 7
Hälsningland 23919 4
Dalarna 52243 9
Gästrikland 22015 4
Uppland 31382 6
Västmanland 34316 6
Örebro 25659 5
Södermanland 27659 5
Nordvästra Stockholm 38696 7
Nordöstra Stockholm 25538 4
Sydöstra Stockholm 28728 5
Stockholm 72492 10
Sydvästra Stockholm 33868 6
Östergötland 37204 7
Skaraborg 15557 3
Fyrstad 22270 4
Göteborg 28899 5
Södra Älvsborg 9899 2
Jönköping 13994 2
Gotland 5639 1
Kalmar 9670 2
Kronoberg 8273 1
Halland 8692 2
Norra Skåne 18404 3
Blekinge 9526 2
Södra Skåne 27430 5
Övriga 16923  
Totalt 710380 121

Karta över regioner