Verksamhetsstyrning

OK ekonomisk förenings verksamhetskod och verksamhetsstyrningsrapport.

I enlighet med OK ekonomisk förenings verksamhetskod som beslutades av föreningsstämman den 28 maj 2019, ska en särskild avdelning för verksamhetsfrågor finnas på föreningens hemsida. Som bifogade dokument här nedanför finns därför verksamhetskod och verksamhetsstyrningsrapport. 

Dokument