Bild
Nästa artikel
OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia

OK ekonomisk förening äger 50 procent av drivmedelsbolaget OKQ8 Scandinavia som driver servicestationer i Sverige och Danmark. Bolagets vision är att vara möjliggörare för människor i rörelse – det märks i både stort och smått.

Ända sedan OK:s föregångare IC grundades 1926 har försäljningen av drivmedel varit den centrala kärnan i verksamheten. Intressebolaget OKQ8 bildades 1999 då OK:s stationsverksamhet slogs ihop med Q8:s svenska stationer. Sedan OKQ8 förvärvade Q8 Danmark 2012 är verksamheten skandinavisk, därav det gemensamma namnet OKQ8 Scandinavia.

I dag är bolaget ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag med cirka tusen drivmedelsstationer anpassade för såväl personbil som tung trafik.

För människor i rörelse

OKQ8 Scandinavias vision är att vara en möjliggörare för människor i rörelse. Människor vill ta sig från punkt a till punkt b och uppgiften är att få dem att välja bolagets stationer för de behov som dyker upp på vägen till slutdestinationen. Genom att erbjuda drivmedel, andra bilistiska produkter och tjänster hjälper OKQ8 Scandinavia sina kunder att förflytta sig så hållbart och smidigt som möjligt i stadsmiljö, på landsbygden och längs vägarna däremellan. Bolaget marknadsför även produkter som smörjolja, eldningsolja och bränsle för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart och verkstäder. Till privatpersoner erbjudes också villavärme, försäkringar och el.

Framtiden i fokus

Drivmedelsbranschen är ständigt i förändring i takt med att våra fordon och beteenden förändras. Därför satsar OKQ8 Scandinavia kontinuerligt resurser på att stödja och utveckla förnybara drivmedel och andra hållbara lösningar för framtidens mobilitet. Utöver att minska bolagets egen verksamhets miljöavtryck förs även en nära dialog med kunder och fordonsindustrin för att gemensamt identifiera innovativa sätt att minska CO2e-utsläpp och annan miljöpåverkan från drivmedelsprodukterna. Bolagets affärsutvecklingsarbete syftar till att hitta nya affärer bortom drivmedel. En sak som är säker är att stationernas service i form av biltvätt, tvätta-själv-hallar, biluthyrning och bilverkstäder, dagligvaror, kaffe, fräsch mat med mera kommer att behövas även i framtiden.

Mer om OKQ8 Scandinavia

OK ekonomisk förening äger bolaget till 50 procent. Den andra ägaren är Kuwait Petroleum Europe.

2017 omsatte bolaget 36 miljarder kronor och gjorde ett operativt resultat om 666 miljoner kronor.

1164 personer är heltidsanställda varav 48 procent är kvinnor. 

Läs mer OKQ8.se.

OKQ8 personal