OKQ8 Scandinavia

OK ekonomisk förening äger 50 procent av drivmedelsbolaget OKQ8 Scandinavia som driver servicestationer i Sverige och Danmark. Bolagets vision är att vara möjliggörare för människor i rörelse – det märks i både stort och smått.

Försäljningen av drivmedel har alltid varit den centrala kärnan i OK:s verksamhet, en verksamhet som sedan 1999 bedrivs av intressebolaget OKQ8 Scandinavia (här benämnt OKQ8). OKQ8 ägs till hälften av Kuwait Petroleum International, och till hälften av OK ekonomisk förening. Bolaget är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag med cirka 1 000 drivmedelsstationer anpassade för såväl personbil som tung trafik.

Bryggan i omställningen till ett fossilfritt samhälle

OKQ8 har en tydlig ambition att vara bryggan i omställningen till ett fossilfritt samhälle och på de cirka 740 stationerna i Sverige finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse.

Genom att erbjuda drivmedel samt andra bilistiska produkter och tjänster hjälper OKQ8 sina kunder att förflytta sig så hållbart och smidigt som möjligt i stadsmiljö, på landsbygden och längs vägarna däremellan.

Förutom drivmedel tillhandahåller OKQ8 marknadens bästa service, tillgänglighet samt ett generöst sortiment av dagligvaror, vällagad fräsch mat och ekologiskt kaffe.

Grunden i hela verksamhetens arbete är att vara en möjliggörare för människor i rörelse.

Genom sina dotterbolag marknadsför OKQ8 även produkter som smörjolja, eldningsolja och bränsle för kunder inom jordbruk, transportsektorn, sjöfart, industri och verkstäder.

Till privatpersoner erbjuds också banktjänster, försäkringar, villaolja och el.

OKQ8.se

Ägande
OK ekonomisk förening äger bolaget till 50 procent. Den andra ägaren är Kuwait Petroleum Europe.
Omsättning och resultat
2018 omsatte bolaget 38,6 miljarder kronor och gjorde ett operativt resultat om 496 miljoner kronor.
Anställda
1165 personer är heltidsanställda varav 48 procent är kvinnor.