Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

OKQ8 Scandinavia

OK ekonomisk förening äger 50 procent av OKQ8 - ett av Sveriges största drivmedelsföretag. Visionen är att, tillsammans med medlemmar och kunder, vara med och påverka hela samhällets omställning till en fossilfri framtid. Den är närmare än du tror.

Försäljningen av drivmedel har alltid varit en central del i OK:s verksamhet, då föreningen grundades med syfte att göra drivmedel billigare och tillgängligt för medlemmarna. Sedan 1999 bedrivs intressebolaget OKQ8 Scandinavia (här benämnt OKQ8), vilket ägs till hälften av Kuwait Petroleum International, och till hälften av OK ekonomisk förening. 2012 gick OK-Q8 AB i Sverige och Q8 Danmark A/S samman och bildade OKQ8 Scandinavia.

I Sverige finns cirka 770 stationer över hela landet som erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud för bilen och bilisten. Bolaget har cirka 26 procent av bränslemarknaden och tillhandahåller ett omfattande utbud av alternativa drivmedel. De flesta stationer erbjuder biltillbehör, reservdelar och däckservice. Många stationer har även verkstäder, tvätta-själv-hallar, biltvätt samt biluthyrning. OKQ8 erbjuder även produkter till industrier, sjöfart, verkstäder och jordbruk.

Bryggan i omställningen till ett fossilfritt samhälle

OKQ8 har en tydlig ambition att vara bryggan i omställningen till ett fossilfritt samhälle och på de cirka 770 stationerna i Sverige finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse. 

Genom att erbjuda drivmedel samt andra bilistiska produkter och tjänster hjälper OKQ8 sina kunder att förflytta sig så hållbart och smidigt som möjligt i stadsmiljö, på landsbygden och längs vägarna däremellan.

OKQ8 ser ett framtida behov av både biodrivmedel och el och arbetar hårt för att ligga i framkant av utvecklingen och möta kundernas efterfrågan. Stationerna erbjuder en mängd olika lösningar för att hjälpa kunden att ställa om, eftersom alla naturligtvis har olika förutsättningar. 

Utvecklingen och utbyggnaden av stora och tillgängliga nätverk för både elbilar och vätgasbilar är exempel på framtidsalternativ där OKQ8 ligger i framkant. Den förnybara dieseln NesteMY (HVO100) blir också viktig i övergången bort från fossila bränslen, eftersom Sverige har en stor andel bilar som körs på diesel, inte minst tunga transporter.

OKQ8 hjälper dig att ställa om. Alla kommer inte att kunna ställa om samtidigt på samma sätt, därför erbjuds en mångfald drivmedel och energitjänster, för att alla ska kunna vara med och bidra utifrån sina förutsättningar. Tillsammans mot en fossilfri framtid!

OKQ8.se

Ägande
OK ekonomisk förening äger bolaget till 50 procent. Den andra ägaren är Kuwait Petroleum Europe.
Omsättning och resultat
2022/2023 omsatte bolaget 58,6 miljarder kronor och gjorde ett operativt resultat om 158 miljoner kronor för både Sverige och Danmark.
Anställda
Ca 4000 personer är årsanställda varav nära hälften är kvinnor.