Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

OKQ8 Scandinavia

OK ekonomisk förening äger 50 procent av drivmedelsbolaget OKQ8 Scandinavia som driver servicestationer i Sverige och Danmark. Bolagets vision är att vara möjliggörare för människor i rörelse – det märks i både stort och smått.

Försäljningen av drivmedel har alltid varit den centrala kärnan i OK:s verksamhet, en verksamhet som sedan 1999 bedrivs av intressebolaget OKQ8 Scandinavia (här benämnt OKQ8). OKQ8 ägs till hälften av Kuwait Petroleum International, och till hälften av OK ekonomisk förening. Med cirka 1 000 drivmedelsstationer anpassade för såväl personbil som tung trafik arbetar OKQ8 aktivt för att bidra till ett hållbart samhälle och utveckla nya tjänster som kan underlätta människors vardag, både på landsbygden och i staden.

Bryggan i omställningen till ett fossilfritt samhälle

OKQ8 har en tydlig ambition att vara bryggan i omställningen till ett fossilfritt samhälle och på de cirka 740 stationerna i Sverige finns produkter och tjänster som underlättar för människor i rörelse.

Genom att erbjuda drivmedel samt andra bilistiska produkter och tjänster hjälper OKQ8 sina kunder att förflytta sig så hållbart och smidigt som möjligt i stadsmiljö, på landsbygden och längs vägarna däremellan.

Stationerna erbjuder en bred variation av drivmedel och det mesta som behövs till bilen och dessutom ett brett utbud av dagligvaror och vällagad mat. Utöver OKQ8:s erbjudande på station erbjuds privatpersoner också banktjänster, försäkringar, villaolja och el.

Genom sina dotterbolag marknadsför OKQ8 även produkter som smörjolja, eldningsolja och drivmedel för kunder inom jordbruk, transportsektorn, sjöfart, industri och verkstäder.

Grunden i hela verksamhetens arbete är att vara en möjliggörare för människor i rörelse.

OKQ8.se

Ägande
OK ekonomisk förening äger bolaget till 50 procent. Den andra ägaren är Kuwait Petroleum Europe.
Omsättning och resultat
2019 omsatte bolaget 39,9 miljarder kronor och gjorde ett operativt resultat om 529 miljoner kronor.
Anställda
1 211 personer är heltidsanställda varav 47 procent är kvinnor.