Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Egna och andras tankfartyg

Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund bildades 1945. I och med det började oljeimporten drivas i större skala. OK började nu teckna långtidskontrakt med tankfartyg som enbart importerade olja och bensin till OK.

OKs grundidé har från starten varit att förse sina medlemmar med drivmedel. Importen skedde då genom egna inköp av oljefat. Efter 1945 då Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund bildades börjar oljeimporten drivas i större skala. OK börjar nu teckna långtidskontrakt med tankfartyg som enbart importerar olja och bensin till OK.

I majnumret av tidningen Bilekonomi 1947 rapporteras det om provturen med "OK 1", ett tankfartyg som tillhör OKs medlem Svensk Andelsfisk. Fartyget hade en kapacitet på 250 ton och skulle i första hand förse västkustens fiskebåtar med bränsle. På provturen var representanter från IC, OK, Kooperativa Förbundet och Konsum Göteborg.

I oktober 1947 berättas det om M/T Securus öden på havet. Fartyget från KFs dotterbolag Saturnus fraktade för OKs räkning 10,5 miljoner liter eldningsolja och cirka 4 miljoner liter bensin från Mexikanska golfen. Fartyget förlorade ett propellerblad och gick på en lerbank men kom till slut i hamn med sin last.

Med OKs logga på skorstenen

Fartyget m/s Sigrid Reuter tidsbefraktas i december för OKs räkning. Det har en kapacitet på 8 000 tons lastutrymme. Fartyget bär också OKs logga på skorstenen.

Bilekonomi rapporterar i februari 1948 att ytterligare två fartyg långtidskontrakterats, Atlanta på 14 600 ton och Cleopatra på 10 000 ton.

Det är först 1956 som OK skaffar sig egna tankfartyg istället för att tidskontraktera fartyg från olika OK-medlemmars rederier. När KFs dotterbolag Saturnus tas över av Svea överförs två tankfartyg till OK, M/T Sirius som döps till M/T Oktavius och M/T Scandius som döps till M/T Okturus.

OKs rederiverksamhet fortsätter under 1980-talet genom rederi Oktetten, ett samarbete med statliga Svenska Varv. Rederiverksamheten inom OK avvecklas när OK omorganiserar sig 1994–1997, raffinaderiverksamheten hamnar då under Preem.

OKs rederi Oktettens tankfartyg med byggår i kronologisk ordning:
M/T Oktavius (M/T Sirius) 1951

M/T Okturus (M/T Scandius) 1955

M/T Oktan 1953

M/T Okeanos 1958

M/T Oklahoma 1962

M/T Oktania 1963

M/T Okland 1966

M/T Oktavius 1973

M/T Okturius 1973

T/T Okeanos 1976

M/T Oktania 1981

M/T Oktella 1982

M/T Oktavius 1986

 

Oktavius

Oktavius

Byggd 1986. Bilden tillhör kommandobryggan.se.

Om artikelförfattaren

Artikeln är skriven av Jenny Stendahl som är fil. mag i historia och arkivarie vid Centrum för Näringslivshistoria.