Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Krisen gav ökade marknadsandelar

Oljekrisen på 70-talet ledde till minskad förbrukning. Trots detta ökade OK marknadsandelarna och blev landets största bensinförsäljare.

Suezkrisen 1956–1957 innebar bensinbrist i väst och i Sverige blev det ransonering och körförbud på söndagar. Krisen ledde till en allmän insikt att oljetillgången inte var oändlig. För att öka sin importkapacitet och få större kontroll över tillgången köpte OK under 1956 sina första egna tankfartyg och började därmed bygga upp ett tankrederi som skulle komma att bli ett av de större i Sverige.

När Egypten och Syrien anföll Israel i början av oktober 1973 ställde sig västvärlden på Israels sida. Det ledde till att Opec-länderna drastiskt minskade sin export av olja till västvärlden vilket kraftigt drev upp oljepriset och en oljekris var därför snart ett faktum. Följden blev också en längre lågkonjunktur.

I Sverige medförde Opecs agerande bland annat en bensinransonering under 1973 och 1974 och att man införde prisreglering på oljeprodukter, det vill säga ett pristak, och anslog pengar till kompletterande inköp av olja på världsmarknaden. För att göra behovet av kompletteringsköp lägre kom regeringen överens med oljebranschen om att införa kvotering av eldningsolja till konsumenter. Detta främst för att säkerställa oljeförsörjningen till industrin och i förlängningen även sysselsättningen. Dåvarande handelsminister Kjell-Ove Feldt menade att produktion och sysselsättning måste gå före kraven på personlig bekvämlighet.

Människors vardag påverkas

En konsekvens av oljekrisen som berörde hela det svenska folket var ökad medvetenhet om oljeberoendet och hur sårbar västvärlden är för störningar i oljetillgången. Förutom det som höjt bensinpris och bensinransonering medförde ställdes villaägare inför frågan hur de skulle kunna sänka sina uppvärmningskostnader.

För OKs del innebar oljekrisen en prövning, eftersom bensinransoneringen och andra åtgärder från staten medförde att oljeförbrukningen minskade och därmed även försäljningen av petroleumprodukter. OK fokuserade på att se över sina kostnader för att kunna möta de plötsliga förändringarna och gjorde upp planer för hur man på lämpligt sätt skulle agera om man blev tvungen skära ner på personal. Lyckligtvis behövde man inte verkställa dem.

Kris ger ökad marknadsandel

Samtidigt innebar oljekrisen att OK kunde stärka sin ställning och öka sin marknadsandel inom flera affärsområden. Inom det mest intressanta affärsområdet – bensin – var ökningen större. I landet som helhet sjönk försäljningen av bensin med cirka 7,5 procent medan OK endast uppvisade ett tapp på 0,9 procent. Det innebar att marknadsandelarna steg från 19,2 procent till 20,6 procent. Under 1974 gick OK dessutom om Shell som landets största säljare av bensin. Dessutom såldes mycket mer diesel. OK Västernorrland noterade en ökning på mer än 100 procent mellan januari 1973 och januari 1974!

Även om försäljningen minskade och oljeleveranserna sjönk innebar de kraftiga prishöjningarna av oljeprodukter under perioden att OK paradoxalt fick uppleva en mycket högre omsättning under första halvåret av 1974 jämfört med motsvarande tid under 1973. Första halvåret 1974 blev omsättningen 1 200 miljoner, vilket var en mycket kraftig ökning jämfört med 1973 då den var 395 miljoner.

Oljekrisen innebar också att man inom OK ännu tydligare insåg vilken stor betydelse satsningen på raffinaderi Scanraff hade. I och med detta kontrollerade företaget hela kedjan från råoljeleverans till färdigraffinerad produkt.

Kalmardepån

Trots oljekrisen kunde OK stärka sin ställning och öka sin marknadsandel inom flera affärsområden, framför allt bensinhandeln.

 

Oljekrisen

Oljekrisen

Oljekrisen ledde till ökad medvedenhet om oljeberoendet bland hela svenska folket, och allt fler insåg hur sårbar västvärlden är för störningar i oljetillgången.

Scanraff-invigning

Scanraff

Med Scanraff kontrollerade OK hela kedjan från råoljeleverans till färdigraffinerad produkt, vilket blev otroligt viktigt i samband med oljekrisen

Om artikelförfattaren

Artikeln är skriven av Maria Thörn som är frilansskribent och arkivarie med en fil.mag. i etnologi.