Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Gammal IC logga

Från IC till OKQ8 i logotypernas värld

Utvecklingen från klirrande metallmärken till stiliserade bokstäver berättar en historia, inte bara om IC, OK och OKQ8 utan även om samhällsutvecklingen.

 

För 70 år sedan var bensinstationer ganska stillsamma platser. På bilden från Mölndal har en Chevrolet lastbil rullat in till IC för att få tanken påfylld. Fotografiet är från 1930-talets mitt men bensinstationen med sin tempelliknande utformning är av äldre årgång. Kanske är den byggd i samband med att IC bildades 1926.

Tittar man riktigt noga på lastbilens kylare sitter ett emblem fastskruvat uppe till vänster, ett litet IC-märke som intygade att kunden var medlem i Inköpscentralen. Idén med märket var i viss mening att det skulle synas ute i trafiken och göra reklam för IC, men det var också en markör som betydde att bilägaren bojkottade de tre stora bensinbolag som vid denna tid samverkade i en kartell och försökte kontrollera bensinhandeln. Bilen drevs med så kallad trustfri bensin, alltså bränsle som inte kom från de internationella bolagen Shell, Texaco och Standard. Redan 1930 uppmanades alla medlemmar att skaffa IC-märket till sina bilar "för att komma i åtnjutande av fördelarna att vara ansluten till inköpsorganisationen även på andra platser än hemorten."

Svenska färger på skyltarna

IC-märket hade därför en speciell innebörd genom att vara ett föreningsmärke. Det tillverkades också mindre märken i metall för att fästa på kläderna för att tydligt visa att man tillhörde en rikstäckande organisation. Skylten på bensinstationens tak poängterar också att det är svensk bensin som säljs. Det nationella betonades också genom att skyltarna målades i gult och blått.

IC-märket var utformat som en relief med bokstaven I omgivet av ett C så att det gav intryck av ett metallemblem. År 1943 ändrades det påtagliga utseendet till en stiliserad form så att IC-bokstäverna i rött ställdes intill varandra mot en vit cirkelform. Den nya sammanhållna designen gjorde det lättare att anpassa logotypen till de neonskyltar och den ljusreklam som blev allt vanligare. Framför allt var 50-talet en tid då bensinstationerna lyste i klara färger längs vägarna för att synas.

Logotyp som håller i längden

OKQ8Vid mitten av 60-talet trimmades IC-märket med fartfyllt lutande versaler. IC suddades ut 1969 i samband med namnbytet till OK då 700 bensinstationer måste skyltas om och en ny logotyp togs fram. De röda bokstäverna gavs nu en mer levande kalligrafisk stil, utförda som breda aningen lutande penseldrag mot vit botten. Kanske är det denna skickligt hantverksmässiga kvalitet som hindrat den från att åldras. I samband med en omprofilering av OK-stationerna vid början av 90-talet gjordes experiment med en ny logotyp men resultatet blev för stelt och anonymt så den gamla utformningen fick leva vidare. Det gjorde den också när den nya OKQ8-symbolen infördes 1999. Då fick OK-märket sällskap med den segelförsedda Q8-symbolen under de stora beskurna initialerna Q och O.

Utvecklingen från klirrande metallmärken som skruvades fast på bilen till tydligt stiliserade tecken vittnar om en allt snabbare livsstil. Symbolerna som vi uppfattar genom vindrutan måste anpassas till motorvägarnas skala. Men även om bensinstationen har förflyttat sig till 2000-talet är det fortfarande skyltarnas enkla bokstäver som får oss att hitta dit.

OKQ8

 

IC-logotyp

IC logotyp 1960-tal

Vid mitten av 1960-talet fick IC-märket fartfyllt lutande versaler.

OK-logotyp

OK logotyp

1969 bytte IC namn till OK, och IC-logotypen ersattes med den OK-logotyp som än idag känns igen.
 

Ytterligare OK-logotyp

Alternativ OK logotyp

OK har också haft flera olika logotyper genom åren. Här är ett exempel.

OK-logotyp

OK-logotyp

Fler exempel på OK-logotyper.

Om artikelförfattaren

Artikelns författare heter Olle Wilson och är författare och arkitekturhistoriker med bilismens miljöer som huvudintresse. Han har bl.a. givit ut boken Full tank som handlar om den svenska bensinstationens historia.