Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
IC-skyltfönster

Slå vakt om den egna föreningen!

När IC var ungt var lokalföreningarna som tillhandahöll IC-produkterna pressade av de bensinbolag som dominerade marknaden. Därför gällde det att som konsument och medlem i IC ställa upp, och handla rätt!

OK (liksom föregångaren IC) är en ekonomisk förening med syfte att verka för medlemmarnas bästa. När IC var ungt var lokalföreningarna som tillhandahöll IC-produkterna hårt ansatta av de bensinbolag som dominerade marknaden. Därför gällde det att som konsument och medlem i IC ställa upp, och handla rätt! I tidningen Bilekonomi nr 3, 1930 kunde man läsa följande uppmaning:
 

En tillfällig fördel får icke förleda bilägarna att frångå sammanhållningens väg.

Det har med förenade ansträngningar lyckats trafikbilägarna att bygga upp en samköpsorganisation, som med stor framgång vunnit inflytande på prisbildningen av de förnödenheter, trafikutövarna äro i behov av för sin verksamhet. Det är självklart, att det finnes många, som icke se denna utveckling med så särskilt blida ögon. Inköpsföreningarna ha skaffat sig en mängd motståndare, som icke önska något högre än att dessa föreningar så fort som möjligt försvinna ur världen och det gamla idealiska "ensam-herre-på-täppa"-tillståndet komma åter. Det gäller därför för medlemmarna i föreningarna, att de klart inse nyttan och nödvändigheten av att de slå vakt om den egna föreningen och icke för en tillfällig fördel låta lura sig att överge sammanhållningens och enighetens väg. På samma sätt gäller det för de olika lokalföreningarna att hålla fast vid centralorganisationen och väl hålla i minnet, att motståndarnas taktik går ut på att dels söka åstadkomma splittring mellan lokalföreningarna och centralorganisationen, dels mellan medlemmarna inom lokalföreningarna.

När därför dumpingofferterna komma, och de äro icke sällsynta i dessa dagar, så gäller det att hålla huvudet kallt och minnas, att firmorna ingenting lämna för intet. En tillfällig fördel för ett par veckor eller månader får dyrt betalas i åratal, om det skulle lyckas våra motståndare att taga livet av våra föreningar.

Man kan stundom få höra det talet, "att det tjänar väl ingenting till att tillhöra inköpsföreningen, när jag kan köpa varorna lika billigt hos firmorna." Det fordras ej något större skarpsinne för att inse det kortsynta i detta tal. Ty var och en förstår ju, att det är tack vare inköpsföreningen, som de låga priserna kommit till stånd. Men skulle alla resonera på det sättet skulle föreningen snart förlora sitt inflytande, som kan upprätthållas endast så länge omsättningen är något så när stor.

Det händer understundom också att en bilägare använder inköpsföreningen som ett rött skynke och hos firmorna tilltvingar sig lägre priser med hot om att annars anskaffa sina varor genom inköpsföreningen. Detta är ett fult och okamratligt sätt att utnyttja kollegernas solidaritet och sammanhållning och det inses lätt att inköpsföreningarna icke skulle vara mycket att skrämma med, om alla på detta sätt skulle svika enighetens sak.

Må lösenordet för bilägarna landet runt därför bli: "Slå vakt om den egna föreningen", ett lösenord, med vilket både lockande firmarepresentanter skola visas bort och okamratliga kolleger förmås att inse sammanhållningens nödvändighet!