Bild
Nästa artikel
Påverka föreningen - skriv en motion

Påverka föreningen - skriv en motion

Som medlem och ägare i OK ekonomisk förening har du en röst och stor möjlighet att påverka verksamheten. Ett sätt att göra detta på är att skriva en motion.

En motion från dig till vår styrelse och föreningsstämma kan förbättra vår verksamhet. Här nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om motioner.

Alla medlemmar/ägare i OK ekonomisk förening har enligt våra stadgar rätt att komma med förslag om vad företaget ska eller inte ska göra. Ett sådant förslag kallas formellt för en motion och måste tas upp och behandlas av styrelsen och den årliga föreningsstämman i maj. Exempel på förslag som kommit in tidigare är att OK bör utarbeta en vision för hur föreningen kan bli ett föredöme i arbetet med att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle. En annan motion tog upp att OK måste bli mer synliga och aktiva i sociala medier.
 

Har du ett förbättringsförslag till OKQ8? 

Har du en idé på något som OKQ8:s stationer, produkter och tjänster? Eller kanske ett förslag till hur OKQ8 Bank om hur de kan göra sina kort och lån ännu bättre? OKQ8:s kundservice tar gärna emot ditt förslag direkt via sitt formulär som du hittar på okq8.se/kundservice. Kundservice ser sedan till att förslaget når fram till rätt avdelning och person. 
 

Vad kan man motionera om?

En motion ska vara ett förslag som rör vårt gemensamma företag. De flesta förslagen som kommer in gäller våra verksamheter eller hur företaget fungerar organisatoriskt. Samlad information om verksamheten hittar du alltid i den senaste årsredovisningen.


Vem får motionera?

Det får alla som är medlemmar/ägare i OK göra, du behöver till exempel inte vara förtroendevald.


När är det dags att motionera?

Motionera kan du göra varje år fram till och med den sista februari.


Hur gör man?

Att skriva en motion är inte svårt. Antingen skriver du den själv eller tillsammans med andra medlemmar/ägare. Du kan skicka in din motion via vårt motionsformulär här eller via e-post till motion@ok.se. När du skriver, använd gärna talspråk och undvik svåra ord och facktermer.

För att en motion ska kunna behandlas så måste den innehålla följande obligatoriska uppgifter: namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer eller personnummer tillsammans med ett konkret förslag att ta ställning till.

Använd gärna den motionsmall som du hittar här intill.  


Varför ska man motionera?

Att fortsätta utveckla verksamheten och göra vårt företag starkare är allas vårt ansvar. Och göra det mot ett mer hållbart samhälle (som vi tillsammans har bestämt att vi ska göra) är viktigare än någonsin. I det arbetet blir motioner från engagerade medlemmar en mycket viktig pusselbit.

 

Såhär gör du

Att skriva en motion är inte svårt. Antingen skriver du den själv eller tillsammans med andra medlemmar/ägare. Du kan skicka in din motion via vårt motionsformulär här eller via e-post till motion@ok.se . När du skriver, använd gärna talspråk och undvik svåra ord och facktermer. För att en motion ska kunna antas så måste den innehålla följande obligatoriska uppgifter: namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer eller personnummer.

Vad händer med din motion sen?

Här kan du läsa mer om vad som händer efter att du skicka in motionen.

Vill du påverka mer?

Att vara förtroendevald

Vi är ständigt på jakt efter dig som vill vara med och driva OK framåt som förtroendevald.
Här kan du läsa mer om rollen som förtroendevald.

Det står OK för

Med utgångspunkt i vår affärsidé, vision och kärnvärden där bra service och ekonomisk nytta för medlemmarna och kunder i kombination med ett miljömässigt ansvarstagande står i fokus skapar vi tillsammans riktningen framåt för vårt gemensamma företag.

Dokument