Bild
Nästa artikel
OK ekonomisk förenings styrelse

OK ekonomisk förenings styrelse

Styrelsen i OK ekonomisk förening har som uppdrag att leda OK i enlighet med föreningens stadgar samt att genomföra de åtgärder som medlemmarna tar beslut om via sina ägarombud på föreningsstämman.

I styrelsens uppdrag ingår att vara strategiskt styrande, informerande, fungera som en kontrollfunktion och ansvara för bolagets verkställande ledning. I en förening och ett företag som OK där man leder både den demokratiska medlemsorganisationen och de olika verksamheterna i dotter- och intressebolagen är det viktigt med en kompetent styrelse som tillsammans besitter en bred kompetens. Några av de egenskaper som föreningsstämmans valberedning lyft ut som extra viktiga hos styrelsen som grupp är att vara lyhörd, demokratisk, öppen, hänsynsfull, tydlig och visionär.
 

Val och nominering av styrelseledamöter
Alla medlemmar har möjlighet att nominera personer till styrelsen. Det sker via val.ok.se. Nomineringen stänger den 1 januari  och därefter har endast föreningsstämmans valberening nomineringsrätt till styrelsen. Samtliga nominerade kandidater publiceras också på hemsidan innan föreningsstämman.
Vid föreningsstämman i slutet av maj/början av juni röstar sedan ägarombuden på de kandidater de anser bäst läpade för uppdraget.
 


OK ekonomisk förenings styrelse 2018/2019

Jimmy Jansson, styrelseordförande i OK ekonomisk förening
Jimmy Jansson
Ordförande

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionförbundet Sörmland.

Åsa Magnusson, vice ordförande i OK ekonomisk förening
Åsa Magnusson
Vice ordförande

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets AB, Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg AB. Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige AB och Cloetta Choklad AB.

Roger Bolander, styrelseledamot i OK ekonomisk förening
Roger Bolander
Ledamot

Född: 1958
Inträde i styrelsen: 2016
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare bland annat General Manager för Sony Ericsson i Norden, Östeuropa och Turkiet samt försäljningschef på Coca-Cola Company och Sverigechef på Walt Disney Company.

Sten-Åke Karlsson, styrelseledamot i OK ekonomisk förening
Sten-Åke Karlsson
Ledamot

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71 och Huskvarna Folkets Park samt vice ordförande Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam sak samt ordförande i Folksams saks revisionsutskott.

Tomas Norderheim, styrelseledamot i OK ekonomisk förening
Tomas Norderheim
Ledamot

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Erfarenhet och uppdrag: Bland annat ledamot i KPA Livförsäkring AB. Ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare
bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Åsa Holmander
Åsa Holmander
Ledamot

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Egen företagare som managementkonsult. Tidigare bland annat Serviceområdeschef och affärsenhetschef på ONE Nordic AB och vd på Kraftringen Service AB. 

Yvonne Nygårds
Yvonne Nygårds
Ledamot

Född: 1968
Inträde i styrelsen: 2018
Erfarenhet och uppdrag: Andre ordförande i Fastighetsanställdas förbund och styrelseledamot i bland annat AFA Livförsäkringsbolag. Tidigare bland annat ledamot i kommunfullmäktige i Falu Kommun.

Marit Landegren, arbetstagarrepresentant i OK ekonomisk förenings styrelse
Marit Landegren
Arbetstagarrepresentant

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2015
Erfarenhet och uppdrag: Health & Work Environment Coordinator på Sustainability & Communication, OKQ8. Tidigare bland annat säljchef på flera OKQ8-stationer i Stockholmsområdet och utbildare OK Affärsskola.

Styrelsens arvoden

Styrelsens arvoden föreslås av den centrala valberedningen och beslutas av ägarombuden vid regionstämman. Här nedan kan du ta del av de arvoden och ersättningar som fastställdes vid föreningsstämman 2018:
Fastställda arvoden och ersättningar för förtroendevalda